Friday, 28 November 2014

Ketidaksyukuran

Dalam gemerlapan pesta cahaya,
Tetap kau tak nampak sinar dia,
Sebab hati kau gelap gelita.

Dalam pada macam macam daya usaha,
Satu pun kau rasa tak kena cara,
Tak kena jiwa,
Sebabnya kau memang dah tak suka.

Bila orang buat A kau kata tak guna,
Bila buat B kau rasa buang masa,
Eh.....
Kau nak apa sebenarnya celaka?

2 comments: